Religia oczekiwania

Kim jestem naprawdę? Pewnego dnia olśniło mnie. Dosłownie wszystko, z czym mam do czynienia w moim życiu – to są oczekiwania. Absolutnie nieuzasadnione, proszę zwrócić uwagę. Wisienka w galarecie. Wisienka to jestem ja, a galaretka to są moje oczekiwanie. Oczekiwania ściśle wiążą nas w czasie i przestrzeni, nadają codziennemu życiu zwartą formę, strukturę, “wyznaczają” osoby […]

dabrowski

Стадии и уровни развития. Читая Домбровского.

“Fazy i poziomy rozwoju psychicznego. Różnice między pojęciami”. Kazimierz Dąbrowski w “W poszukiwaniu zdrowia psychicznego”. Tłumaczenie: Natalii Chapliy. Я продолжаю публиковать перевод фрагментов из книги Казимира Домбровского «В поиске психического здоровья». В этой части речь идет о различении понятий биологически обусловленных стадий развития (детство, юношество, старость), которые свойственных нашему человеческому виду вообще, и уровней развития, которые зависят от сознательного духовного усилия, понимания, […]