Ум, который нашёл себя

Хочу поделиться некоторыми мыслями из статьи о Третьем факторе для американского журнала The Third Factor. Этот загадочный фактор, в отличии от первого (конституциональный или наследственность) и второго (влияние окружения) не имеет названия. Это фактор, я бы сказала, Себя Настоящего. Это проблеск сознания, самопознания и самореализации. Когда имея определённую наследственность, уже сформированные качества под влиянием социума, […]

What mental health is? Kazimierz Dabrowski’s comments

This is the translation of my article (https://www.natashodashi.com/chto-takoe-psihicheskoe-zdorovie/) in Russian which in turn was the translation from Polish of Kazimierz Dabrowski’s book “In the Search of Mental Health”, published by PWN, Warszaw in 1989. Kazimierz Dabrowski was my guide to a special psycology. I have learned about this Polish psychologist, psychiatrist and philosopher, well-known in […]

Religia oczekiwania

Kim jestem naprawdę? Pewnego dnia olśniło mnie. Dosłownie wszystko, z czym mam do czynienia w moim życiu – to są oczekiwania. Absolutnie nieuzasadnione, proszę zwrócić uwagę. Wisienka w galarecie. Wisienka to jestem ja, a galaretka to są moje oczekiwanie. Oczekiwania ściśle wiążą nas w czasie i przestrzeni, nadają codziennemu życiu zwartą formę, strukturę, “wyznaczają” osoby […]

Język życia

Metodę Marshalla Rosenberga poznałam wiele lat temu. Wydawała mi się trochę prymitywna, mechanistyczna i nieszczera. Ze względu na konieczność zwerbalizowania swoich emocji, potrzeb i wyraźne oświadczenie, czego chcę od drugiej osoby, bez manipulacji, roszczeń i oczekiwań, że wszystko będzie tak jak ja chcę (inaczej nie bylo by to żądanie zapakowane w groźbę) wydawała mi się […]

Ненасильственное общение. Nonviolent communication

С методом Маршалла Розенберга я познакомилась много лет назад. Он мне тогда показался немного примитивным, механическим и неискренним. Потому что необходимость проговаривать свои эмоции, потребности и ясное высказывание того, чего я хочу от другого человека без манипуляций, претензий и ожидания, что всё будет по-моему (иначе зачем эта упакованная в угрозу просьба) выглядела для меня ну, […]

kazimierz dabrowski

From the body-oriented worldview to the integral worldview

I’ve been thinking of writing this post long ago. I was a diligent researcher on Kazimierz Dabrowki’s Theory of Positive Disintegration for the needs of my thesis about the personal development in the democratic society. I’ve read almost all his books in Polish and all possible articles in English (what an amazing personality he was!) […]

dharma

Dharma and Integral Worldview

Some circumstances drive us to the limits of our understanding of the world. We find out questions that have no answers, and deep inside we feel the answer requires some strange efforts and this make us feel scared. The allusions from the unknown and invisible world appear like flashes of memories from unknown past and […]