Religia oczekiwania

Kim jestem naprawdę? Pewnego dnia olśniło mnie. Dosłownie wszystko, z czym mam do czynienia w moim życiu – to są oczekiwania. Absolutnie nieuzasadnione, proszę zwrócić uwagę. Wisienka w galarecie. Wisienka to jestem ja, a galaretka to są moje oczekiwanie. Oczekiwania ściśle wiążą nas w czasie i przestrzeni, nadają codziennemu życiu zwartą formę, strukturę, “wyznaczają” osoby […]

Język życia

Metodę Marshalla Rosenberga poznałam wiele lat temu. Wydawała mi się trochę prymitywna, mechanistyczna i nieszczera. Ze względu na konieczność zwerbalizowania swoich emocji, potrzeb i wyraźne oświadczenie, czego chcę od drugiej osoby, bez manipulacji, roszczeń i oczekiwań, że wszystko będzie tak jak ja chcę (inaczej nie bylo by to żądanie zapakowane w groźbę) wydawała mi się […]

dabrowski

Стадии и уровни развития. Читая Домбровского.

“Fazy i poziomy rozwoju psychicznego. Różnice między pojęciami”. Kazimierz Dąbrowski w “W poszukiwaniu zdrowia psychicznego”. Tłumaczenie: Natalii Chapliy. Я продолжаю публиковать перевод фрагментов из книги Казимира Домбровского «В поиске психического здоровья». В этой части речь идет о различении понятий биологически обусловленных стадий развития (детство, юношество, старость), которые свойственных нашему человеческому виду вообще, и уровней развития, которые зависят от сознательного духовного усилия, понимания, […]

Dabrowski

Обращение к Сверхчувствительным

„Posłanie do Nadwrażliwych” Kazimierz Dąbrowski Перевод Natalia Chapliy Я восхищаюсь Вами, Сверхчувствительные, За вашу чувствительность в бесчувственном мире За неуверенность в уверенности Я восхищаюсь Вами За то, что Вы других воспринимаете как самое себя Я восхищаюсь Вами За то, как Вы переживаете беспокойство мира, Его бездонную ограниченность и самоуверенность Я восхищаюсь Вами За стремление уберечь руки от невидимой грязи мира За Ваш страх перед бессмысленным существованием За чувство такта, когда Вы не осуждаете недостатки других […]

punkt bifurkacji

Punkt bifurkacji. Plusy i minusy szczęścia

Właśnie stoję na rozdrożu. Czy mam pójść w oczywiste ślady moich przodków po znanych od wieków drogach, czy mam skręcić w zupełnie nieznaną mi uliczkę, gdzie z pewnością na początku będę się poruszać na ślepo? Za plecami mnóstwo doświadczeń, poszukiwań i osiągnięć, a w duszy tylko więcej nienasycenia i niezadowolenia. To taki punkt, gdzie muszę […]